G:7

(ed., trans., commentary), G. A. Melikichvili, “Til spørgsmålet om de ældste klassesamfunds karakter”. Mimeo, Roskilde Universitetscenter, Institut for Uddannelsesforskning, Medieforskning og Videnskabsteori, February 1983.