Keld Helsgaun
Forskning:
Kombinatorisk optimering og kunstig intelligens

Undervisning:
Programmering, algoritmer og datastrukturer

E-mail: keld@ruc.dk
Telefon: (+45) 46 74 32 64
Kontor: 43.2

Projektforslag

Tolv forslag til datalogiprojekter (pdf)
Ti forslag til datalogiske projekter inden for kunstig intelligens (pdf)
Præsentation af projektideer (ppt, pdf)

Project Proposals

Ten Project Proposals in Artificial Intelligence (pdf)
Presentation of Project Ideas (ppt, pdf)

Project Gems

Parallel Computing (pdf)
Swarm Intelligence (pdf)

Project Forum (Spring 2011)